برچسب زده شده با : 6 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)خاش قرار دارند
۶ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)خاش قرار دارند

رئیس کمیته امداد خاش گفت: 6 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)خاش قرار دارند و بیش ۱۷ میلیاد تومان اعتبارات در سال جاری در زمینه‌های مختلف به افراد تحت پوشش اختصاص داده شده است

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |