برچسب زده شده با : گزارش گاندو ازقلعه ایرندگان
گزارش گاندو از قلعه ایرندگان

    گزارش عروسکی – گزارش گاندو ازقلعه ایرندگان اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک ویژه کودکان و نوجوانان تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |