برچسب زده شده با : «هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟
«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟

«هیجان خوب» و «هیجان بد» چیست؟ هیجان چیست؟ چقدر از آن خوب و چه میزانش مخرب است؟ چطور باید با هیجانات مان رو به رو شویم؟ بازی های هیجان انگیز چقدر روی روان مان تاثیر مثبت دارند؟ با این معیارها می توانید هیجان تان را هدایت کنید. ماهنامه همشهری تندرستی: هیجان چیست؟ چقدر از آن […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |