برچسب زده شده با : نگرانی ملت از گرانی و سوءاستفاده دشمن برای ایجاد فتنه
نگرانی ملت از گرانی و سوءاستفاده دشمن برای ایجاد فتنه

#یاداشت_روز اختصاصی مجله خبری بیرک – نگرانی ملت از گرانی و سوءاستفاده دشمن برای ایجاد فتنه   ملت بزرگ ایران در نقاط مختلف از مبحث گرانی و مشکلات اقتصادی به ستوه درآمده اند و تجمع های اعتراضی در مشهد و شهرهای دیگر بیانگر این مطلب است که مردم خواهان تحول در امور اقتصادی و معیشتی […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |