برچسب زده شده با : میوه‌ای معجزه گر که بیماری‌ها را بدون نیاز به قرص درمان می‌کند!
میوه‌ای معجزه گر که بیماری‌ها را بدون نیاز به قرص درمان می‌کند!

موز قندهای مختلف و مقدار زیادی فیبر در خود دارد، به همین دلیل، انرژی زیادی را برایتان فراهم می‌کند اما جدا از این می‌تواند بسیار بهتر از قرص و دارو بعضی مشکلات جسمی را برطرف می‌کند.

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |