برچسب زده شده با : عبدالرئوف بیابانی
خاش شهر کاملا کویری – در کم آبی همگانی هدر رفت آب معنی ندارد

یادداشت روز  : خاش شهر کاملا کویری – در کم آبی همگانی هدر رفت آب معنی ندارد عبدالرئوف بیابانی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک شهرستان خاش در موقعیت اقلیمی و شرایط جوی خاص که بارندگی از مرداد تا دی کمترین میزان خود را دارد و میانگین بارندگی در شهریور و اذر ماه صفر است […]

ضرورت داشتن موزه و نمایشگاه دائمی میراث فرهنگی در شهرستان خاش

ضرورت داشتن موزه و نمایشگاه دائمی میراث فرهنگی عبدالرئوف بیابانی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک شهرستان خاش نزدیک ترین شهرهای مرکز استان بوده و شاهراه اصلی دسترسی به مناطق جنوبی استان پهناور سیستان و بلوچستان است ، از سال ١٣۵٢ که شهرستان شده است قدمتی قابل تامل را میتوان متصور شد و با جستار […]

نیاز ساخت خانه یا مرکز پژوهش فن آوری اطلاعات در شهرستان خاش

نیاز ساخت خانه یا مرکز پژوهش فن آوری اطلاعات /یادداشت عبدالرئوف بیابانی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک بسمه تعالی ایجاد بستر مناسب برای تشکیل و تدوین خانه ای با رویکرد پژوهش محوری در ابتدا به منظور افزایش بهره وری و شناخت پتانسیل های جوانان با استعداد شهرستان خاش بود از طرفی کاهش آسیب های […]

ضرورت حجاب در جامعه به قلم عبدالرئوف بیابانی شاعر و نویسنده خاشی

شاعر و نویسنده خاشی می نویسد :   ✅ ضرورت حجاب در جامعه جامعه کنونی با تمام سفارشاتی که برای حفظ حجاب بیان داشته ، انگیزه صیانت ان را از دست داده ! و این ضرورت مهم سبک و استفاده ان عقب افتادگی تلقی میشود ، این احساس نیست بلکه شاهد این برهنگی اجتماع کمی […]

هفته دولت گرامي باد اگاهي توام با بيداري زماني حاصل ميگردد كه واقع بين و خارج از احساس و با ملاحظه تصميم گرفت و كمي دورتر را هدف قرار داد ، انچه امروز از هرج و مرج و اشفتگي موجود در اجتماع ازارامان ميدهد نبود توسعه و زير ساخت و سند چشم انداز فاقد برنامه […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |