برچسب زده شده با : عبدالحمید خدایاری
بازدید تور گردشگری چهل نفره کوله گرد از ظرفیتهای میراثی و گردشگری شهرستان ایرانشهر

بازدید تور گردشگری چهل نفره کوله گرد از ظرفیتهای میراثی و گردشگری شهرستان ایرانهشر تور گردشگران کوله گرد که  وارد شهرستان ایرانشهر شده بود از ظرفیتهای بمپور و ظهر هنگام از ظرفیتهای دهستان ابتر بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر دیدن کردند . تور گردشگران کوله گرد که  وارد شهرستان ایرانشهر شده بود از ظرفیتهای بمپور و […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |