برچسب زده شده با : صنایع دستی بلوچستان
معرفی برخی از صنایع دستی بلوچستان که همواره در بین مردم بلوچ رایج بوده است

معرفی برخی از صنایع دستی بلوچستان که همواره در بین مردم بلوچ رایج بوده است اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک نوشته : منصور روحی گفتگو هایی در شبکه های اجتماعی بهانه ای شد تا در رابطه با قالیچه و گلیم بلوچی ، خورجین ، شیکن یا همان جا نانی سر تنور ، گدام یا […]

آشنایی با هنر سوزن دوزی بلوچستان + فیلم

زنان سیستان و بلوچستان با این هنر که احتیاج به هیچ سرمایه ای ندارد می توانند درآمد خوبی داشته باشند.

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |