برچسب زده شده با : صادق شهنوازی
گزارش گاندو از روستای محمد آباد شهر خاش

  گزارش عروسکی از روستای محمد آباد شهر خاش/ اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک کارگردان و صداپیشه : صادق شهنوازی

گزارش عروسکی – گزارش گاندو از کودکان روستای باغوک ایرندگان

گزارش عروسکی – گزارش گاندو از ایرندگان روستای باغوک اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک ویژه کودکان و نوجوانان تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |