برچسب زده شده با : شاعر جوان سراوانی ،جنید باران زهی
قضاوت – دلنوشته ای از جنید باران زهی شاعر و نویسنده جوان

قضاوت – دلنوشته ای از  شاعر و نویسنده جوان جنید باران زهی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک قضاوت شده آیا توی خیابونای شهرت گم بشی از حسرت؟ شده آیا توی داغ انکار یک تکرار بی قراری محو بشی؟ شده آیا هرروز قدم بزنی پشت خیابونای شهری که جز داغ و درد و نامردی چیزی […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |