برچسب زده شده با : دکتر رضا کرد
حمایت از نیروهای بومی توانمند رضایت عمومی   را در پی دارد / رضایت مردم از بیمارستان امام خاش

حمایت از نیروهای بومی توانمند رضایت عمومی  از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را در پی دارد / رضایت مردم از بیمارستان خاش   احسان ایرندگانی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک متاسفانه یکی از مشکلات مهم که در استان و شهرستان خاش  با آن مواجه هستیم عدم به کار گیری از نیرو های متخصص بومی […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |