دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ Monday, 14 October , 2019
پایگاه خبری بیرک - دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
استقرار اولین بالگرد اختصاصی اورژانس هوایی در ایرانشهر ۰۹ تیر ۱۳۹۸

استقرار اولین بالگرد اختصاصی اورژانس هوایی در ایرانشهر

سي و چهارمين پايگاه ثابت اورژانس هوايي كشور در ايرانشهر مستقر گرديده است و بالگرد مورد استفاده آن ازنوع «ايرباس» مدل آنBKi 117 BTOمي باشد و ازجمله مجهزترين بالگردهاي امدادي روز اروپا ميباشد

عذرخواهی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان ۲۹ مهر ۱۳۹۴

عذرخواهی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان

عذر خواهی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان در پی بیانیه علوم پزشکی ایرانشهر در مورد اتفاقات افتاده شده […]