جمعه, ۱ آذر , ۱۳۹۸ Friday, 22 November , 2019
پایگاه خبری بیرک - بیمارستان ایرانشهر
عذرخواهی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان ۲۹ مهر ۱۳۹۴

عذرخواهی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان

عذر خواهی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از مردم ایرندگان در پی بیانیه علوم پزشکی ایرانشهر در مورد اتفاقات افتاده شده […]