برچسب زده شده با : بانوی سوزن دوز بلوچ
معرفی بانوی هنرمند بلوچ که دارنده مهر اصالت یونسکو است

بانوی هنرمند بلوچ «ایرندگانی» که دارنده مهر اصالت یونسکو است حضور و زندگی در جامعه سنتی همواره آمیخته از عشق و تدبیر بوده است. هنر سنتی از خلاقیت و عواطف انسانی و اندیشه بشری لبریز بوده و از کارکردهای زندگی اجتماعی بشر سرشار. بلوچ دوزی یا سوزن دوزی اصیل بلوچ که روزگاری تنها نوع سوزن […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |