برچسب زده شده با : اولین جشنواره گردشگری غذای انباگ در گنج آور
اولین جشنواره گردشگری غذای انباگ در گنج آور برگزار شد

💢اولین جشنواره گردشگری غذای انباگ در گنج آور فرهاد پرنیان – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک شهرستان قصرقند درزمان گذشته معروف بوده است به گنداوگ(گنج آور)که مارکوپولو در سفرنامه خود ازمردمان قصرقند که از طریق تجارت گندم و نی شکر  امرار معاش میکردند یاد کرده  جشنواره انباگ باحضور میهمانان شهرستانی، استانی و کشوری و ۴۰ […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |