برچسب زده شده با : آموزش و پرورش خاش
ناله مسئولان آموزش و پرورش خاش از رنج بی پولی

ناله مسئولان آموزش و پرورش خاش از رنج بی پولی یادداشت روز / اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک آموزش و پرورش از ارکان توسعه هر جامعه در ابعاد مختلف است؛ به نظر می رسد مسئولان در اداره آموزش و پرورش خاش رنج بی پولی را متحمل می شوند. آموزش و پرورش خاش در سالهای […]

گزارش برخی از مشکلات آموزش و پرورش بخش ایرندگان

وجود فضاهای آموزشی استاندارد از مهم ترین نیازهای یک آموزش موثر و کیفی به شمار می رود تا دانش آموزان در کمال امنیت و بدون دلواپسی به تحصیل مبادرت ورزند. به نقل از  عصر هامون، متاسفانه مدارس ایرندگان با کمبودهای عدیده ای از قبیل نبود فضاهای آموزشی استاندارد، فقدان سرویس بهداشتی، نبود حصار مواجه هستند […]

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک |