دومین فیلم منتشر شده از حمله انتحاری به اتوبوس کارکنان سپاه در جاده زاهدان – خاش | پایگاه خبری بیرک