کسانی که مشمول بسته حمایتی دولت ( سبد کالا ) نشدند چه کنند؟

کسانی که بسته حمایتی ( سبد کالا ) دریافت نکردند چه کار باید انجام دهند ؟ آدرس سایت و کد دستوری جدید برای ثبت نام متقاضیان بسته حمایتی اعلام شد.

افراد و خانواده هایی که مشمول بسته حمایتی نشدند چکار کنند؟

به گزارش پایگاه خبری بیرک  نحوه اطلاع متقاضیان از نتیجه بررسی و بازنگری در وضعیت دریافت بسته حمایتی دولت اعلام شد.بسته حمایتی

بسته حمایتی

بسته حمایتی دولت

صفحه استعلام بسته حمایتی در سایت تامین اجتماعی

بر اساس اعلام دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی ، آن دسته از افرادی که طی هفته های گذشته درخواست بازنگری در وضعیت دریافت سبد حمایتی کالا کرده اند و از طریق کدهای دستوری #۸*۱۴۲۰* و #۸*۱۴۲* اقدام به ثبت نام برای بررسی وضعیت دریافتی سبد حمایتی خود کرده اند، از امروز می توانند با ورود به سایت https://di.tamin.ir/sabadkala و وارد کردن کد ملی و شماره موبایل سرپرست خانوار که با آن ثبت نام کرده اند از نتیجه بررسی وضعیت پرونده و وضعیت دریافت سبدکالای خود اطلاع یابند.

انتهای پیام/م