نجات جان یک کوهنورد در ارتفاعات تفتان + فیلم - پایگاه خبری بیرک | پایگاه خبری بیرک