حضور فرماندار خاش در بخش ایرندگان - پایگاه خبری بیرک | پایگاه خبری بیرک