صلح و سازش بین 2 طایفه ایرندگان ، علوک زهی و عباسی برقرار شد - پایگاه خبری بیرک | پایگاه خبری بیرک