راهپیمایی روز جهانی قدس در خاش - پایگاه خبری بیرک | پایگاه خبری بیرک