حضور پرشور مردم بخش ایرندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس - پایگاه خبری بیرک | پایگاه خبری بیرک