دسته: یادداشت
یادداشت روز/ ظرفیت های خاش و ضرورت نگاه به جذب گردشگر

ظرفیت های شهرستان خاش و ضرورت نگاه به جذب گردشگر اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک – ظرفیت های شهرستان خاش –  شهرستان خاش از ظرفیت ها و پتانسیل های ارزشمندی در مباحث مختلف و از جمله گردشگری بهره می برد که نگاه به این مبحث برای جذب گردشگران از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است. قله […]

نگرانی ملت از گرانی و سوءاستفاده دشمن برای ایجاد فتنه

#یاداشت_روز اختصاصی مجله خبری بیرک – نگرانی ملت از گرانی و سوءاستفاده دشمن برای ایجاد فتنه   ملت بزرگ ایران در نقاط مختلف از مبحث گرانی و مشکلات اقتصادی به ستوه درآمده اند و تجمع های اعتراضی در مشهد و شهرهای دیگر بیانگر این مطلب است که مردم خواهان تحول در امور اقتصادی و معیشتی […]

یادداشت روز/ به اسم شتر ، به کام شغال

یادداشت روز/ به اسم شتر ، به کام شغال   ✅اولین بار که شترداران سیستان و بلوچستان ضربه فنی شدند ، پیدایش بیماری کرنا در کشورهای عربی بود با این اتفاق عملا محدودیت ها برای بازار شتر استان درکشور خود ما ،شروع شد چون در امارات ، ویروس کرنا مشاهده شده بود. ربطش با استان […]

ضرورت حجاب در جامعه به قلم عبدالرئوف بیابانی شاعر و نویسنده خاشی

شاعر و نویسنده خاشی می نویسد :   ✅ ضرورت حجاب در جامعه جامعه کنونی با تمام سفارشاتی که برای حفظ حجاب بیان داشته ، انگیزه صیانت ان را از دست داده ! و این ضرورت مهم سبک و استفاده ان عقب افتادگی تلقی میشود ، این احساس نیست بلکه شاهد این برهنگی اجتماع کمی […]

فضای مجازی و احترام متقابل در اتاقهای گفتگو

مجله فرهنگی اجتماعی بیرک :تضاد فکری در فضای مجازی در اتاق فکری که همه یکسو و مثل هم نظریه پردازی گردد گویا هیچ تبادل اندیشه و نظری صورت نمیگیرد ! این واضح و مبرهن است تقابل اندیشه ها در تمام امور وجود داشته و دارد ، اما اگر بجای تقابل از تقارب ذهن و علم […]

بیرک |