آخرین خبر توزیع بسته حمایتی دولت ۹۷ ( سبد کالا )

سبد کالا
زمان توزیع مرحله دوم و سوم سبد حمایتی دولت ( سبد کالا ) از سوی مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

جزئیات توزیع سبد کالا در سال ۹۷

تسنیم: توزیع سبد کالا  – مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وعده دولت مبنی بر پرداخت مراحل دوم و سوم “بسته های حمایتی” توضیحاتی ارائه کرد.سبد کالا

سبد کالا
احد رستمی درباره زمان پرداخت مراحل دوم و سوم توزیع بسته حمایتی به خانواده ها طبق اعلام و وعده دولت اظهار کرد:در این زمینه هنوز برنامه ای از سوی دولت به وزارت رفاه اعلام نشده است.
وی افزود:با توجه به اینکه اعتبارات برای توزیع بسته های حمایتی در مراحل دوم و سوم در نظر گرفته نشده، به همین دلیل، توزیع مراحل بعدی از بسته های حمایتی تا پایان سال جاری بعید است.
مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:اقشار ضعیف جامعه اعم از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور ، بازنشستگان صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین بیمه شدگانی که دریافتی کمتر از ۳ میلیون داشته اند، از گروه هایی بودند که در مرحله اول بسته حمایتی خود را دریافت کردند.
رستمی یادآور شد:تعدادی از خانواده ها نیز به عدم دریافت بسته حمایتی خود معترض بودند که به اعتراض آنها رسیدگی شد و یک میلیون نفر از جمع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر طی روزهای آتی رقم ریالی بسته حمایتی خود را دریافت خواهند کرد.