تصاویر مربوط به روستای نجف اباد ورستم آباد با طبیعت حاشیه کوهستانی
تصاویر مربوط به روستای نجف اباد ورستم آباد با طبیعت حاشیه کوهستانی

تصاویرمربوط به روستای نجف اباد ورستم آباد شهرستان خاش باطبیعت حاشیه کوهستانی اش . این دو روستادرپنج کیلومتری شهر خاش واقع شده اند . گزارش تصویری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک عکاس : امیر ریگی تعداد عکس ها : ۹      

تصاویرمربوط به روستای نجف اباد ورستم آباد شهرستان خاش باطبیعت حاشیه کوهستانی اش .

این دو روستادرپنج کیلومتری شهر خاش واقع شده اند .

گزارش تصویری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد عکس ها : ۹