گزارش گاندو از روستای محمد آباد شهر خاش
گزارش گاندو از روستای محمد آباد شهر خاش

  گزارش عروسکی از روستای محمد آباد شهر خاش/ اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک کارگردان و صداپیشه : صادق شهنوازی

 

گزارش عروسکی از روستای محمد آباد شهر خاش/ اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

کارگردان و صداپیشه : صادق شهنوازی