گزارش عروسکی – گزارش گاندو از کودکان روستای باغوک ایرندگان
گزارش عروسکی – گزارش گاندو از کودکان روستای باغوک ایرندگان

گزارش عروسکی – گزارش گاندو از ایرندگان روستای باغوک اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک ویژه کودکان و نوجوانان تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه […]

گزارش عروسکی – گزارش گاندو از ایرندگان روستای باغوک

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

برای اولین بار در استان و سیستان و بلوچستان با همکاری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

ویژه کودکان و نوجوانان

تیم عروسکی خاش به سرپرستی صادق شهنوازی بر آن شدند تا با حضور در مدارس و مناطق مختلف به تهیه گزارش و اجرای برنامه برای کودکان و نو جوانان برای لحظاتی هر چند کوتاه بپردازند و فضایی شاد را برای کودکان فراهم کنند .

گاندو در اولین گزارش خود به روستای باغوک در بخش ایرندگان رفته و …

ادامه ماجرا رو در کلیپ زیر مشاهده کنید

جهت حمایت از این کار خوب و فرهنگی تیم عروسکی خاش ، با ارسال نظارتتان از این تیم حمایت کنید و اسم روستای خود را وارد کنید تا دفعات بعدی این تیم عروسکی در روستای محل زندگی شما به اجرای برنامه بپردازد