گزارش تصویری از منطقه پوچگلی خاش
گزارش تصویری از منطقه پوچگلی خاش

گزارش تصویری از منطقه پوچگلی خاش – پنجاه کیلومتری جاده سنگان اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک عکاس : امیر ریگی تعداد : ۸ پوچگلی – بخش مرکزی شهرستان خاش – سیستان و بلوچستان تصاویر منطقه پوچگلی خاش  

گزارش تصویری از منطقه پوچگلی خاش – پنجاه کیلومتری جاده سنگان

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد : ۸

پوچگلی – بخش مرکزی شهرستان خاش – سیستان و بلوچستان

تصاویر منطقه پوچگلی خاش