گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی شهرستان خاش ویژه عید نوروز
گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی شهرستان خاش ویژه عید نوروز

گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی شهرستان خاش ویژه عید نوروز سیاه چادرهای فرهنگی ویژه استقبال، راهنمایی و پذیرایی از مسافران نوروزی با هدف کاهش سوانح رانندگی و نمایش فرهنگ غنی و تمدن قوم با اصالت بلوچ در شهرستان خاش ایجاد شده اند اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک عکاس : محمد امین میربلوچزهی تعداد […]

گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی شهرستان خاش ویژه عید نوروز

سیاه چادرهای فرهنگی ویژه استقبال، راهنمایی و پذیرایی از مسافران نوروزی با هدف کاهش سوانح رانندگی و نمایش فرهنگ غنی و تمدن قوم با اصالت بلوچ در شهرستان خاش ایجاد شده اند

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : محمد امین میربلوچزهی

تعداد تصاویر : ۱۳