هنرمندان خاشی خارج از نوبت از خدمات صندوق اعتباری هنر بهره مند خواهند شد

تیمور کرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد خاش گفت: حق مستمری و پوشش خدمات بیمه هنرمندان خاشی بصورت خارج از نوبت و در اسرع وقت انجام میشود.

تیمور کرد زابلی امروز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بیرک اظهار داشت: روز جاری دیداری با مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در تهران صورت گرفت که نوید بخش خبرهای خوب برای هنرمندان خاشی است.

وی افرود: با تشکیل جلسه و بحث و گفت و گو سرانجام مدیرعامل صندوق اعتباری هنر قول مساعد جهت برقراری حق مستمری و پوشش خدمات بیمه هنرمندان خاشی را بصورت خارج از نوبت و در اسرع وقت را ابراز داشت.

کرد زابلی تصریح کرد: در نظر داریم تا از تمامی ظرفیت ها برای ارائه هرچه بهتر خدمات فرهنگی و هنری به قشر هنرمند جامعه استفاده کنیم.

این مسئول یاد آور شد: ساماندهی هنرمندان و برقراری حق مستمری همراه با پوشش خدمات بیمه ای در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاش است.

وی با بیان اینکه شکوفایی استعداد هنرمندان نیازمند همکاری و مساعدت همگانی است،گفت: یکی از نیازهای اساسی جامعه امروزی ارتقاء شاخص های فرهنگی و هنری است زیرا در سایه توجه و طرقی این دو عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی مرتفع خواهند شد.