همدلی و همراهی بانوی خاشی با کارگران شهرداری

کارگران شهرداری خاش

عبدالمجید تمندانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بیرک از پذیرایی کارگران ستاد بحران شهرداری  توسط یک مادر خاشی  خبر داد.

شهردار خاش گفت : مادر خاشی جهت قدردانی از زحمات کارگران ستاد بحران شهرداری که در زمان بارندگی مشغول خدمات رسانی بودند ، با دعوت به صرف صبحانه به پذیرایی کارگران پرداخت .

وی افزود :  اینگونه برخوردهای شهروندان خونگرم با کارگران شهرداری خاش باعث دل گرمی این قشر فداکار از جامعه میشود.

تمندانی تصریح کرد : هدف این بانوی بزرگوار سپاس گذاری از  زحمات پرسنلی بود که با شب بیداری در مواقع بحرانی و با زحماتی که متحمل میشوند آرامش را برای  شهروندان خاش به ارمغان می آورند .

شهردار خاش گفت :  این بانو از شهرداری خواست تا نامی از وی برده نشود.