رئیس مرکز بهداشت خاش گفت: ۱۳ هزار و ۲۳۸ کودک زیر ۵سال با پوشش ۴۴ درصد در پایان روز اول در برابر ویروس فلج اطفال واکسینه و ایمنسازی شدند.

علی نقی زاده امروز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بیرک اظهار داشت : تعداد ۱۳ هزار و ۲۳۸ کودک زیر ۵سال با پوشش ۴۴درصد در پایان روز اول در برابر ویروس فلج اطفال واکسینه و  ایمنسازی شدند  که این آمار مربوط به کودکان غیر ایرانی و مهمان وارده نیز می باشد.

وی افزود: کمیته گزارشدهی اجرای طرح تکمیلی فلج اطفال در روز دوشنبه با حضور ریاست مرکز بهداشت، کارشناس معاونت بهداشتی استان و کلیه کارشناسان ناظر طرح در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت خاش تاکید کرد: کارشناسان ناظر ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پوشش واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در منطقه تحت پوشش خود باید  مشکلات موجود در روند ثبت کلیه کودکان زیر ۵ سال تحت پوشش طرح در قسمت واکسن تکمیلی سامانه سیب را ارائه دهند تا در اسرع وقت مرتفع گردند.

نقی زاده با اشاره به اقدام مطلوب تیم های عملیاتی در نوبت اول طرح در زمینه شناسایی مادران باردار فاقد پرونده الکترونیک گفت: باید از فرصت به وجود آمده در این طرح که بصورت خانه به خانه اجرا می گردد نهایت استفاده را برد،لذا در راستای پیشگیری از بیماری هاری، از همکاران انتظار میرود نسبت به تکمیل فرمهای جمع آوری اطلاعات مربوط به طرح سرشماری سگ های صاحب دار و بررسی وضعیت واکسیناسیون آنها جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی با بیان اینکه کمبود وسیله نقلیه در اجرای طرح از عوامل کاهش سرعت به شمار میرود، افزود: رایزنی های لازم با فرمانداری جهت استفاده از ظرفیت ادارات شهرستان و همکاری در این خصوص صورت گرفته که از روز دوم این مشکل برطرف خواهد شد.