نسل جوان بزرگترین سرمایه هر کشور است

به گزارش پایگاه خبری بیرک مسافر شهنوازی در جشن جوانان خاش اظهار داشت: بزرگ ترین سرمایه هر کشور نسل جوان است ‌که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت اند و آینده کشور را رقم میزنند.

وی افزود: نیروی خستگی ناپذیر نسل جوان سبب پیشرفت هرچه بیشتر کشور در مسیر توسعه میشود و ضرورت دارد توجه جوانان از سوی مسئولین مورد توجه بیشتری قرار بگیرد‌.

شهندازی خاطر نشان کرد: اداره ورزش و جوانان در راستای شناسایی و شکوفایی هرچه بهتر استعداد جوانان از تمامی ظرفیت های داخلی و مساعدت های جمعی استفاده میکند.

وی یاد آورشد: شهرستان خاش در ارزیابی حوزه ورزش طی سال ۹۷ توانست بر اساس عملکرد خود رتبه دوم استان را کسب کند.

شهنوازی با تشریح نقش موسسات مردم نهاد در توسعه شهرستان گفت: جوانان برای راه اندازی و ثبت موسسات و سمن های مردم نهاد پیش قدم شوند و از ظرفیت این موسسات در راستای پیشرفت و آبادی شهرستان در شاخص های حائز اهمیت استفاده کنند.