مرکز بهداشت پاسخگوی ۲۵ درصد از نیازهای حوزه سلامت است
مرکز بهداشت پاسخگوی ۲۵ درصد از نیازهای حوزه سلامت است

جهت دستیابی به ۷۵ درصد دیگر از سهم سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی،ادارات و سازمان های دولتی هستیم.

مرکز بهداشت پاسخگوی ۲۵ درصد از نیازهای حوزه سلامت است

رییس مرکز بهداشت خاش گفت: جهت دستیابی به ۷۵ درصد دیگر از سهم سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی،ادارات و سازمان های دولتی هستیم.

به گزارش پایگاه خبری بیرک علی نقی زاده شب گذشته در جلسه مشترک مرکز بهداشت و شهرداری با محوریت موضوع کانون سلامت محلات اظهار داشت: ارائه خدمات سلامت بعنوان یک حق همگانی باید از سوی مرکز بهداشت و سایر ادارات مورد توجه بیشتری قرار گیرد‌.

وی افزود: مرکز بهداشت خاش در بهترین شرایط و در صورت استفاده از تمامی ظرفیت های موجود اعم از منابع انسانی و لجستیکی فقط می تواند پاسخگوی ۲۵ درصد از نیازهای حوزه سلامت مردم باشد.

نقی زاده تاکید کرد: جهت دستیابی به ۷۵ درصد دیگر از سهم سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی،ادارات و سازمان های دولتی و به ویژه مسئولیت پذیری تمامی اقشار جامعه از ضروریات و منویات این کار است.

رییس مرکز بهداشت خاش با اشاره به اهمیت تشکیل و راه‌اندازی کانون سلامت محلات برای اجتماعی کردن سلامت در بین مردم گفت: در نظر داریم تا با جلب مشارکت بیش از پیش مردم و جوامع محلی نسبت به شناسایی ظرفیت های موجود خارج سازمانی در حوزه سلامت اقدام کنیم تا ارتقاء شاخص های سلامت در جامعه محقق شود.

وی تصریح کرد: خدمات و هماهنگی شهرداری و شورای شهر بعنوان سازمان های همراه حوزه سلامت به ویژه در خصوص جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب های خانگی با هدف پیشگیری از بیماری های روده ای،انگلی، اسهال، التور و… نیز مثبت و موثر بوده است.

عبدالمجید تمندانی شهردار خاش نیز در خصوص حل مسایل و مشکلات بهداشتی مردم خاش و همچین برخی از موانع و مشکلات موجود پیشنهاداتی ارائه داد.