دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت فرهاد مجیدی، بازیکن پیشین استقلال از مدیرمسئول روزنامه ورزشی شوت، ۲۳ دی امسال برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک علیرضا مشهدی‌زاده، وکیل مدافع فرهاد مجیدی با اعلام این خبرگفت: روزنامه شوت در تاریخ ۲۰ آبان سال ۹۲ طی مطلبی، موکلم را متهم به دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا کرده بود که همان موقع یعنی دهم آذر سال ۹۲ به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردیم.

این وکیل دادگستری افزود: شکایت موکلم از مدیرمسئول روزنامه ورزشی شوت تحت عنوان نشراکاذیب و افترا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گرفت و جالب اینکه پس از گذشت پنج سال از طرح شکایت، برای متهم قرار مجرمیت صادر و موضوع به منظور رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

مشهدی‌زاده اضافه کرد: پرونده اکنون در اختیار شعبه اول دادگاه کیفری یک قرار گرفته و طبق تاریخ تعیین شده از سوی دادگاه، ۲۳ دی امسال برای رسیدگی به این شکایت به طرفین پرونده اعلام شده است.