مدعی دوپینگ فرهاد مجیدی محاکمه می‌شود
مدعی دوپینگ فرهاد مجیدی محاکمه می‌شود

 دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت فرهاد مجیدی، بازیکن پیشین استقلال از مدیرمسئول روزنامه ورزشی شوت، 23 دی امسال برگزار می‌شود.

 دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت فرهاد مجیدی، بازیکن پیشین استقلال از مدیرمسئول روزنامه ورزشی شوت، ۲۳ دی امسال برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک علیرضا مشهدی‌زاده، وکیل مدافع فرهاد مجیدی با اعلام این خبرگفت: روزنامه شوت در تاریخ ۲۰ آبان سال ۹۲ طی مطلبی، موکلم را متهم به دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا کرده بود که همان موقع یعنی دهم آذر سال ۹۲ به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردیم.

این وکیل دادگستری افزود: شکایت موکلم از مدیرمسئول روزنامه ورزشی شوت تحت عنوان نشراکاذیب و افترا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گرفت و جالب اینکه پس از گذشت پنج سال از طرح شکایت، برای متهم قرار مجرمیت صادر و موضوع به منظور رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

مشهدی‌زاده اضافه کرد: پرونده اکنون در اختیار شعبه اول دادگاه کیفری یک قرار گرفته و طبق تاریخ تعیین شده از سوی دادگاه، ۲۳ دی امسال برای رسیدگی به این شکایت به طرفین پرونده اعلام شده است.