مدارس کپری در روستاهای ایرندگان خاش
مدارس کپری در روستاهای ایرندگان خاش

مدارس کپری در روستاهای ایرندگان خاش به گزارش گروه مدیای مجله بیرک به نقل از خبرگزاری فارس باز هم روایت تلخ و تکراری مدارس کپری و دانش آموزانی که فقط علاقه به تحصیل آنها را به سمت این کپرهای خشک و یخ زده در دل روستاها سوق می دهد.

مدارس کپری در روستاهای ایرندگان خاش

به گزارش گروه مدیای مجله بیرک به نقل از خبرگزاری فارس باز هم روایت تلخ و تکراری مدارس کپری و دانش آموزانی که فقط علاقه به تحصیل آنها را به سمت این کپرهای خشک و یخ زده در دل روستاها سوق می دهد.