مدارس کپری در روستاهای ایرندگان خاش

به گزارش گروه مدیای مجله بیرک به نقل از خبرگزاری فارس باز هم روایت تلخ و تکراری مدارس کپری و دانش آموزانی که فقط علاقه به تحصیل آنها را به سمت این کپرهای خشک و یخ زده در دل روستاها سوق می دهد.