قسمت اول – سفر به شهری به نام سرباز

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

شهرستان سرباز واقع در سیستان و بلوچستان است