فوت چهارمین مصدوم حادثه آتش سوزی زاهدان تکذیب شد
فوت چهارمین مصدوم حادثه آتش سوزی زاهدان تکذیب شد

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر فوت مصدوم چهارم حادثه آتش سوزی زاهدان را تکذیب کرد.

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر فوت مصدوم چهارم حادثه آتش سوزی زاهدان را تکذیب کرد.

به گزارش گروه خبری مجاه فرهنگی و اجتماعی بیرک محمد هادی عباسی اظهار داشت: مصدوم چهارم حادثه آتش سوزی زاهدان زنده و تحت مراقبت ویژه است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:  خبری که مبنی بر فوت چهارمین مصدوم این حادثه منتشر شده صحیح نیست و این دانش آموز در حال حاضر در قید حیات و تحت مراقبت های ویژه است.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت تنها منبع رسمی برای اطلاع رسانی از وضعیت مصدومان حادثه، کانال و سایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.