فقط ۲۹ میلی متر بارندگی در ۳۵۰ روز اخیر در سیستان و بلوچستان
فقط ۲۹ میلی متر بارندگی در ۳۵۰ روز اخیر در سیستان و بلوچستان

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در حالی که حدود ۱۵ روز به پایان سال زراعی جاری باقی مانده است، تنها ۲۹.۴ میلی متر باران در استان باریده که وضعیت نامناسبی است.

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در حالی که حدود ۱۵ روز به پایان سال زراعی جاری باقی مانده است، تنها ۲۹.۴ میلی متر باران در استان باریده که وضعیت نامناسبی است.

به گزارش گروه خبری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک  اله بخش ریگی  اظهار داشت: حدود ۱۵ روز دیگر به پایان سال زراعی جاری باقی مانده اما همچنان سیستان و بلوچستان کم بارش ترین نقطه ایران است و در ۳۵۰ روز اخیر فقط ۲۹.۴ میلی متر باران دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه در شرایط طبیعی بارش در استان باید تا این موقع از سال زراعی ۱۱۳ میلی متر باران دریافت می شد، افزود: در چند روز باقی مانده از سال زراعی جاری حدود سه برابر میزان نزولات جوی امسال مورد نیاز است تا به شرایط نرمال بارش سالیانه برسیم اما با توجه به الگوهای پیش یابی، همچنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

ریگی ادامه داد: بیشترین کاهش بارندگی امسال زراعی مربوط به شهر «میرجاوه» با ۸۹ درصد کاهش و کمترین کاهش بارندگی مربوط به شهر «زهک» با ۵۰ درصد کاهش بوده است. این درحالی است که به طور میانگین سالی ۵۵ میلی متر باران در ۱۱ ماهه نخست سال زراعی در میرجاوه می بارد که متأسفانه امسال تنها ۶ میلی متر آن دریافت شده است. یعنی بارش امسال میرجاوه باید بیش از ۸ برابر شود تا کمبودها را جبران کند.

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نصرت آباد، زابل و نیکشهر نیز بعد از میرجاوه بیشترین کاهش بارندگی را در بین ایستگاه های سینوپتیک استان داشته اند به نحوی که میزان کاهش بارش در این شهرها بین ۸۰ تا ۸۲ درصد بوده است.

شهر زاهدان در ۱۴۰ روز اخیر بارندگی نداشته است

این مسئول اضافه کرد: در بیشتر مناطق استان شرایط مشابه کاهش بارندگی و خشکسالی وجود دارد، برای نمونه ۱۹۰ روز است که در چابهار باران نمی بارد. یا اینکه شهر زاهدان در ۱۴۰ روز اخیر بارندگی نداشته است. همچنین شهرهای زابل، نصرت آباد، ایرانشهر و زهک نیز بیش از ۱۰۰ روز بدون بارندگی را سپری کرده اند.

ریگی با اشاره به تداوم روند کاهش بارندگی در استان، گفت: امسال یکی از کم بارش ترین سال های زراعی سیستان و بلوچستان در چند دهه اخیر است که مردم را در بخش تامین آب و کشاورزی با مشکلات جدی رو به رو کرده است.

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان به آخرین الگوهای پیش یابی بلند مدت بارش استان اشاره و عنوان کرد: امسال بارش های پاییزی در محدوده نرمال خواهد بود اما به دلیل ناچیز بودن سهم بارش نرمال این ماه، نمی توان انتظار جبران کسری بارش های سال زراعی گذشته را داشت.

وی ادامه داد: الگوهای بلند مدت بارش نیز نشان دهنده کاهش بارندگی های زمستان نسبت به وضعیت نرمال است.