این غار در۱۲۰ کیلومتری جنوب شهر خاش و در بخش ایرندگان

و از نظر مختصات جغرافیایی در« ‏‎ ۲۷° ۳۱۰۳۹; ۵۸.۴» ‎‏ شمالی و«‎۶۱° ۲۰۰۳۹; ۳.۳»‎‏ شرقی

در ارتفاع ۱۷۱۲ متری واقع شده است.

دهانه ورودی این غار به قطر حدود یک متر است.

پس از ورود به داخل غار، وارد دالانی به عرض ۵/۱

و ارتفاع ۳ متر می‌شویم که هر چه جلوتر برویم عرض

و ارتفاع بیشتر می‌شود تا جایی که در اواسط مسیر

ارتفاع به حدود ۱۰ تا ۱۲ متر و عرض ۳۰ تا ۳۵ متر می‌رسد.

انتهای این غار حدود ۱۰۰ متری به غاری کم عرض ولی طولانی

در دل کوهستان ختم می‌شود. خلاصه این که جدا از رودخانه ی

زیبای ایرندگان و کوهستان باشکوه «بیرگ»، غار بسیار جالبی است

که ارزش  دیدن را دارد.

 

گواتامک
تهیه متن و تصاویر : احسان ایرندگانی