عکس نوشته فرماندار خاش در مورد کدینگ جایگاه های سوخت

پایگاه خبری بیرک 

کدینگ جایگاه های سوخت , حمید الدین یوسفی , فرماندار خاش