صنعت توریسم و گفتمان اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان
صنعت توریسم و گفتمان اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان

صنعت توریسم و گفتمان اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان مجتبی شجاعی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت رو به رشد از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع اجتماعی ، اقتصادی، زیست محیطی و […]

صنعت توریسم و گفتمان اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان

مجتبی شجاعی – مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت رو به رشد از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع اجتماعی ، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی به وجود می آید.

میان گردشگری و ثبات و توسعه امنیت و توسعه فرهنگی رابطه تعریف شده وجود دارد چرا که توسعه زیر ساختهای گردشگری، همکاری دستگاههای فرهنگی و تبلیغات مناسب و مشارکت گسترده مردمی همزمان با توسعهٔ گردشگری، توسعهٔ امنیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همانطور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، منجر به ایجاد امنیت خواهد شد.گردشگری به عنوان یک فعالیت روبه رشد هم اثرات اقتصادی دارد و هم موجب تعمیق پیوندهای فرهنگی و اجتماعی بین مردم ساکن در این منطقه با دیگر شهروندان مرکزنشین می شود و می تواند نقش مهمی درافزایش حس تعلق به مکان و تحکیم وحدت ملی در کنار بهبود و ارتقای امنیت مناطق مرزی داشته باشد.

در صورتی که گردشگری با برنامه ریزی خوب ، توجه به فرهنگ مردم منطقه و اعتقادات و ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی و در نگاه کلان حفظ منافع ملی ساماندهی شود میتواند تاثیرات بسیار خوبی بر شاخصهای توسعه در همه بخشها به جای گذارد وچنانچه گردشگری با برنامه ریزی خوب اداره و توسعه داده نشود می تواند مشکلات اجتماعی – فرهنگی به وجود آورد .

سیستان و بلوچستان با وجود داشتن مزیت‌های نسبی فراوان مانند کویر زیبا ، دریا ، مواهب طبیعی و جاذبه‌های منحصر به‌فرد گردشگری، میراث فرهنگی، فصول چهارگانه و … در استفاده از مزایای این همه نعمت خدادادی در برنامه‌های توسعه اقتصادی استان و افزایش شاخصه های دیگر رشد میتواند بسیار موثر و در کاهش نرخ بیکاری نقش موثری داشته باشد .

گردشگری در چارچوب گفتمان اشتغالزایی و رشد ، می تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت و ارتقا بخش اشتغال در استان باشد و برای اینکه بتوانیم استان خود را در تمامی عرصه ها آباد کنیم باید اندیشه دقیق ، وحدت و انگیزه را یکجا باهم داشته باشیم و اگر این سه مورد کنار هم نباشند از اهداف اصلی خویش عقب می مانیم.

در سالی که به عنوان سال هدف گردشگری استان سیستان و بلوچستان هدفگذاری گردیده است ، توسعه گردشگری استان میتواند موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد و نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل‌های بعدی برای برآوردن نیازهایشان، تامین می‌کند.

دقت به ارزشها و هنجارهای دینی و اجتماعی و احترام به چهارچوبهای محلی و ملی نیز از جمله محورهایی است که باید به صورت ویژه در توسعه گردشگری لحاظ شود.

معرفی و تبلیغ فرهنگ مناطق و از بین رفتن بسیاری از نگرش های ناشی از تبلیغات منفی از جمله فواید گردشگری است که باید به آن نگاه ویژه ای داشت.

از سویی یکی از راههای اصلی برای گذر از اقتصاد مقاومتی نیز که موکدا از سوی دلسوزان و بالاخص مقام معظم رهبری که بارها در توصیه های ایشان با اشارات مستقیم و موکد به آن تاکید شده است ، توسعه گردشگری است و در دولت دهم هم نیز به ان اهتمام ویژه ای گمارده شده است و سیاستگذاری مسوولین دولت در استان سیستان و بلوچستان نیز خود نشان از دقت و حمایتهای قوه اجرایی کشور به این مهم است .