ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار / گزارش تصویری
ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار / گزارش تصویری

ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک ایرنا- تصاویر ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار را نشان می دهد که سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی از آن دیدن می کنند. ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۴۸ عکس: رستم کریمی نژاد ۳۰ عکس

ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

ایرنا- تصاویر ساحل زیبای تفریحی وگردشگری تیس چابهار را نشان می دهد که سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی از آن دیدن می کنند.

۳۰ دی ۱۳۹۶

۱۴:۴۸

عکس: رستم کریمی نژاد

۳۰ عکس