ایرانشهر-پریسا ایرندگانی
جمعی از مسئولین و معتمدین شهرستان ایرانشهر منجمله شهردار.فرماندار.اعضاء شورای اسلامی شهر و امامان جمعه و جماعت اهل تسنن و تشیع با مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی(ره) تهران دیدار داشتند.
photo_2015-09-14_18-09-19

 

http://www.upsara.com/images/5pl7_img-20150915-wa0003.jpg

 

http://www.upsara.com/images/dro0_photo_2015-09-14_18-11-42.jpg