بی‌برنامه‌گی مهم‌ترین ضعف دولت است
بی‌برنامه‌گی مهم‌ترین ضعف دولت است

جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید 

جهت مشاهده روی تصویر کلیک کنید