برگزاری رقابت‌های فوتبال جام نوروز در کنارک

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی سیستان و بلوچستان گفت: رقابت‌های فوتبال جام نوروز ۹۷ در روستای مومان شهرستان کنارک در حال برگزاری است.

محمدامیر براهویی رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلیسیستان و بلوچستان  گفت:: افزون بر ۸۰ ورزشکار در قالب هشت تیم از یکم فروردین در حال رقابت هستند.

براهویی هدف از برگزاری بازی‌های بومی و محلی را ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان مردم به ویژه روستاییان ذکر کرد.

وی شادابی، شور و نشاط، تقویت قوای روحی، همکاری و مشارکت جویی را از جمله اهدف برپایی جشنواره‌های سنتی و بومی ذکر کرد.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به تنوع فرهنگی تاکنون ۱۳۰ بازی بومی و محلی در استان شناسایی شده به طوری که تنوع این رشته‌ها زمینه جذب بیش از ۶ هزار ورزشکار سازمان یافته را در این هیات فراهم کرده است.

وی ادامه داد: همچنین سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های سرآمد در رشته بازی‌های بومی و محلی است.