کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان ایرندگان در هفته دولت افتتاح میشودIMG-20150828-WA0020

بخشدار ایرندگان گفت : هدف از تشکیل این کانون  شناسایی و معرفی فعالیت های حوزه بانوان بخش ایرندگان و همچنین تمرکز فعالیت های آنها در تمامی  زمینه ها و آموزش آنها توسط مربی های مجرب از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد.

وی افزود:این کانون زیر نظر و حمایت های مستقیم استانداری سیستان و بلوچستان  و فرمانداری خاش و بخشداری ایرندگان قرار دارد .

جمشید هاشمزهی گفت:مکان در نظر گرفته شده برای احداث کانون در روستای بالاقلعه و در محل سوله جهادکشاورزی قرار دارد که  از طریق فرماندار شهرستان خاش در اختیار بخشداری قرار گرفته شده و بصورت موقت به کانون بانوان واگذار گردیدهاست وی هاشمزهی افزود:این مکان توسط دهیاری روستای بالاقلعه تعمیر و رنگ آمیزی شد تا فعالیت های خود را آغاز نماید.

روابط عمومی بخشداری ایرندگان