اخبار تازه آزادسازی و امکان فروش سهام عدالت

وزیر اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت برای سال نو خبر داد.

زمان آزادسازی سهام کی است؟

وزیر اقتصاد و دارایی گفت:تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه ای تبدیل کنند.

face mask
سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بیرک به نقل از سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحال کننده ای برای مردم دارید، گفت:تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه ای تبدیل کنند.