آیا ماهواره پیام ، تنها ماهواره ای بود که در مدار موفقیت قرار نگرفت؟ + فیلم
آیا ماهواره پیام ، تنها ماهواره ای بود که در مدار موفقیت قرار نگرفت؟ + فیلم

آیا ماهواره پیام ، تنها ماهواره ای بود که در مدار موفقیت قرار نگرفت؟ + فیلم با مراجعه به تاریخ صنعت فضایی در جهان به این نتیجه می‌رسیم که ماهواره پیام تنها ماهواره ای نبود که ماموریتش را نیمه تمام گذاشت. به گزارش پایگاه خبری بیرک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیشرفت ایران در […]

آیا ماهواره پیام ، تنها ماهواره ای بود که در مدار موفقیت قرار نگرفت؟ + فیلم

با مراجعه به تاریخ صنعت فضایی در جهان به این نتیجه می‌رسیم که ماهواره پیام تنها ماهواره ای نبود که ماموریتش را نیمه تمام گذاشت.

ماهواره پیام

به گزارش پایگاه خبری بیرک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیشرفت ایران در صنایع فضایی هرساله شکلی جدید به خود پیدا می کند و کشورمان جزو معدود کشورهایی است که به این صنعت مهم دست پیدا کرده است.

اخیرا با نیمه تمام ماندن ماموریت ماهواره پیام شاید برخی افراد از صنعت فضایی کشور ناامید شوند اما این ماهواره، تنها ماهواره ای در جهان نیست که با موفقیت به فضا پرتاب نشد.

با مراجعه به تاریخ صنایع فضایی جهان می توان شاهد شکست های کشورهای مدعی این صنعت بود.